• ABN Amro: personeelstekort in voedingsindustrie blijft